Osade taaskasutus

JR Motors OÜ registrikood 11480799 lepinguline partner osade taaskasutamisel on OÜ Vakaru Refonda, registrikood nr 11515345. Sellega seoses on võimalus kõikidel JR Motors OÜ klientidel viia oma vanad osad OÜ Vakaru Refonda vastuvõtupunktidesse.

Vakaru Refonda OÜ filiaalid ja vastuvõtupunktid paiknevad järgmistes Eesti linnades:

  • Tallinn, Kopli 103, 6102933;
  • Tallinn, Betooni 7/ Silluse 15, 6212270;
  • Tartu, Vitamiini 3, 7353040;
  • Pärnu, Savi 37, 4457287;
  • Rakvere, Narva 25А, 3243033;
  • Kohtla-Järve, Ehitajate 120, 3370737;
  • Narva, Joala 38, 3591986;
  • Türi, Jaama 22А, 3840042;
  • Võru, Kaubamaja tee 1, 5205955.

Vakaru Refonda OÜ vastuvõtupunktides võetakse vastu vanametalli, autoosi – mis on metallist, autokeresid ja akusid.

Tasumine toimub raha pangakontole kandmise teel. Eraisikutele metalli andmise päeval (mõnedel juhtudel järgmisel tööpäeval), juriidilistele isikutele vastavalt korrektselt vormistatud vanametalli andmise arve tasumise tähtpäevale.

Juriidiliselt isikult (ettevõte või FIE) vastu võetud vanametalli eest tasumiseks vormistab juriidiline isik vastavalt EV seadusele Vakaru Refonda OÜ arve, mille saadab meile tasumiseks mõlemapoolse allkirjastamise ja metalli andmise/vastuvõtuakti alusel.

Auto utiliseerimisele andmiseks tuleb esitada dokument, mis kinnitab teie õigust auto käsutamisele (auto tehniline pass, ostu-müügi leping ja/või auto omaniku volitus).

Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge Vakaru Refonda OÜ kontaktidel:

Aadress: Kopli 103, 11712 Tallinn, Eesti
Tel.: + 372 610 2933
Faks: + 372 610 2444
E-mail: refonda@bsr.ee
Web: http://www.refonda.ee/